Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

17-23 om tat sad iti nirdeso brahmanas tri-vidhah smrtah brahmanas tena vedas ca yajnas ca vihitah pura

OM{}tatsaditi nirdeśo
brahmaṇastrividhaḥ smṛtaḥ
brāhmaṇāstena vedāśca
yajñāśca vihitāḥ purā

Play

Vereinfachte Transkription:

om tat sad iti nirdeso
brahmanas tri-vidhah smrtah
brahmanas tena vedas ca
yajnas ca vihitah pura

 

iTrans:

AUM{}tatsaditi nirdesho
brahmaNastrividhaH smR^itaH
braahmaNaastena vedaashcha
yaGYaashcha vihitaaH puraa