Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

18-67 idam te natapaskaya nabhaktaya kadacana na casusrusave vacyam na ca mam yo ’bhyasuyati

idaṃ te nātapaskāya
nābhaktāya kadācana
na cāśuśrūṣave vācyaṃ
na ca māṃ yo ’bhyasūyati

Play

Vereinfachte Transkription:

idam te natapaskaya
nabhaktaya kadacana
na casusrusave vacyam
na ca mam yo ’bhyasuyati

 

iTrans:

idaM te naatapaskaaya
naabhak{}taaya kadaachana
na chaashushruushhave vaachya.n
na cha maa.n yo.abhyasuuyati