Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

17-03 sattvanurupa sarvasya shraddha bhavati bharata shraddha-mayo ’yam purusho yo yac-chraddhah sa eva sah

sattvānurūpā sarvasya
śraddhā bhavati bhārata
śraddhāmayo ’yaṃ puruṣo
yo yacchraddhaḥ sa eva saḥ

Play

Vereinfachte Transkription:

sattvanurupa sarvasya
shraddha bhavati bharata
shraddha-mayo ’yam purusho
yo yac-chraddhah sa eva sah

 

iTrans:

sattvaanuruupaa sarvasya
shraddhaa bhavati bhaarata
shraddhaamayo.ayaM purushho
yo yach{}chhraddhaH sa eva saH