Suche
  • TIPP: Nutze die Suche, um bestimmte Verse zu finden.
  • z. B.: die Eingabe 01-21 bringt dir 1. Kapitel, 21 Vers.
Suche Menü

02-61 tani sarvani samyamya yukta asita mat-parah vase hi yasyendriyani tasya prajna pratisthita

tāni sarvāṇi saṃyamya
yukta āsīta matparaḥ
vaśe hi yasyendriyāṇi
tasya prajñā pratiṣṭhitā

Play

Vereinfachte Transkription:

tani sarvani samyamya
yukta asita mat-parah
vase hi yasyendriyani
tasya prajna pratisthita

 

iTrans:

taani sarvaaNi sa.nyamya
yuk{}ta aasiita matparaH .
vashe hi yasyendriyaaNi
tasya praGYaa pratishhThitaa